logo-image

Skötseltips

De första villorna i vårt område byggdes 1924. Flertalet hus är uppförda under 1920 och 1930-talet.

Under de drygt 90 år som passerat har våra hus blivit utsatta för ett flertal "moderniseringsvågor" på gott och ont. Värmesystemen har ändrats från kakelugnar till kokspannor, gaspannor, oljepannor och elpannor fram till dagens fjärrvärme eller värmepumpar.

Fasaderna har ändrats från linoljemålad träpanel till eternitplattor, beklädnadstegel, plastfärger och plåtfasader. I dag är vi i många fall tillbaka till linoljemålade träfasader igen...

Vi i föreningens styrelse propagerar för att man skall underhålla och renovera sitt hus med utgångspunkt från de unika kvalitéer som husen i vårt område har. Det innebär inte att vi på något sätt är bakåtsträvare utan snarare tvärt om - att vi försöker se fastighetsägandet på lite längre sikt än på bara 5 eller 10 år.

Om du har originalpanelen kvar på huset så var rädd om den! Den kvalitén på fasadpanel går inte att köpa idag. I de fall huset har varit beklätt med eternitplattor eller plåt sitter ofta originalpanelen kvar under och går att återställa.

Och om du skall lägga om yttertaket - försök att återanvända takpannorna och bara komplettera de som är skadade. Begagnade tegelpannor finns att köpa. Välj alltid lertegel om du ska lägga om ditt tak - aldrig betongpannor! Och om det varit enkupigt tegel från början så välj det igen. Det ger ett utseende som passar ihop med hustypen plus att det håller i många generationer.

Som fastighetsägare är det vår skyldighet att vårda och underhålla husen åt kommande generationer. Sett på lite längre sikt kan man säga att vi faktiskt inte äger våra hus utan bara har förmånen att få låna och förvalta dem under ett antal år.

För att kunna underhålla och reparera ett gammalt hus krävs det kunskap om byggmaterial och byggmetoder. Vi i styrelsen ställer gärna upp med tips och idéer om du känner dig osäker. Vi har även samlat lite tips i skriften Lite tips om hus man vårdar sitt hus (klicka på texten om du vill läsa skriften)

Funderar du på att anlita hantverkare för om- eller tillbyggnadsjobb på huset?

Tyvärr är det mycket vanligt att det uppstår problem i relationen mellan kund och hantverkare. Det man träter om är oftast priset på jobbet eller utförandet. Om man vill undvika denna typ av problem skall man vara extra noga i samband med upphandling av jobbet.

Tänk på att alltid begära in offert från flera entreprenörer. Begär referenser på de som du tänkt anlita.

Det är också mycket viktigt att upprätta skriftligt avtal med entreprenören som visar vad arbetet omfattar, tider, kostnader, mm. Du kan få bra tips om detta på Konsumentverkets och Konsument Göteborgs hemsidor. Här finns även mallar till avtal, mm.