logo-image

Om föreningen

Kålltorps Egnahemsförening grundades 1925 och är, trots sin ålder, en mycket livaktig förening. För att bli medlem krävs att du äger en villa i stadsdelen Kålltorp i östra Göteborg eller närmast angränsande område.

Föreningen har idag närmare 400 betalande medlemmar och organiserar därmed huvuddelen av villaägarna i Kålltorp.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse i egenskap av egnahemsägare. Detta gör vi genom att engagera oss i områdets utveckling och arbeta för att bevara områdets särart.

En viktig uppgift för föreningen är att fungera som ett kontaktnät för de boende i området. En gånger om året  ordnar vi möte med olika teman där vi bjuder in externa föreläsare. Det kan handla om hur man bäst sköter om sitt hus, det kan vara lokala politiker som berättar om vad som är på gång eller något annat som intresserar oss. Genom att delta i dessa möten får du chans att lära känna dina grannar i området på ett otvunget sätt över en kopp kaffe. I december varje år ordnar vi en Luciafest, till glädje framförallt för alla barn i området.

Som medlem i Kålltorps Egnahemsförening får du även rabatt i ett antal företag och butiker inom bygg-, målnings och trädgårdsbranschen. Den aktuella rabattlistan hittar du under fliken "Rabattlistan" till höger.

Föreningen kan även hjälpa dig med tips om hur man på bästa sätt vårdar och renoverar sitt hus. Mer om detta kan du hitta under fliken "Skötseltips".

Lite mer detaljerad historik om föreningens tillkomst kan den intresserade hitta på Föreningens Historia (klicka på texten)

År 2000 fyllde föreningen 75 år och i samband med det tog vi fram en jubileumsbok tillsammans med författaren Stig Hansén. Du kan läsa boken här i pdf-format. Om du vill ha en fysisk bok i pappersformat, kontakta oss via vår e-postadress. Jubileumsskrift år 2000

Historik över styrelsens sammansättning sedan starten 1925 hittar du om du klickar på denna länk: styrelseförteckning-1925-2022.pdf

Vid årsmötet i mars 2007 och 2008 godkändes ett förslag på smärre justering av föreningens stadgar. Det nya stadgarna hittar du om du klickar på länken Stadgar Kålltorps Egnahemsförening

Miljö
Människans påverkan på det globala klimatet och på miljön blir mer och mer påtaglig. Vi propagerar för att alla skall bidraga till att försöka bryta den negativa trenden. Läs våra tankar om miljön. tankar-om-miljo.pdf