logo-image

Kålltorps Egnahemsförening

är en ideell förening för småhusägare i stadsdelen Kålltorp, Östra Göteborg. Föreningens huvudsakliga syfte är att tillvarata fastighetsägarnas intresse i frågor som påverkar dessa samt verka för goda relationer mellan de boende i området. Föreningen grundades 1925 och har närmare 400 betalande medlemmar. För mer information, se "Om föreningen".